Domov

Táto stránka vznikla na pomoc pacientom, ktorí trpia touto chorobou.

Dúfam, že im bude nápomocnou pri liečbe rakoviny hrtana a zaradení sa do bežného života! V prípade akýchkoľvek otázok, alebo pripomienok a zlepšení ma neváhajte kontaktovať 🙂

Ešte stále veľa ľudí považuje rakovinu za tajomnú chorobu, ktorá náhle zaútočí ako krutá nepriazeň osudu a proti ktorej sa nedá nič robiť. Mnohí sú toho názoru, že je lepšie jej pravé meno ani nespomínať a radšej o nej nehovoriť. Tieto názory narobili už veľa zla.

Dnes sa o rôznych druhoch rakovinových nádorov vie vďaka vedeckému pokroku veľa, ale verejnosť má o nich stále málo informácií. Možno aj preto, že mnohí odborníci z oblasti medicíny nechcú ľudí zaťažovať výkladom o niečom, čo sa ťažko vysvetľuje. Najmä tých, čo často nemajú ani základné vedomosti o skladbe tela a o jeho biologických vlastnostiach. Som presvedčený, že o rakovine treba mať čo najviac informácií, lebo:

  • poznatky o vzniku a raste rakovinových nádorov môžu prispieť k tomu, že toto ochorenie sa stane menej tajomným a menej obávaným,
  • vedomosti o rizikových faktoroch vzniku rakoviny pomáhajú v tom, že sa môžeme brániť aj sami, čo oslabuje pocit bezmocnosti,
  • aspoň čiastočná znalosť lekárskej terminológie uľahčuje styk s odborníkmi, pomáha rozširovať poznatky o rakovine a záujem o pokrok v prevencii, diagnostike, liečbe a vo výskume tejto choroby.